Region area
【Tokyo Chuo-ku】
Akashi-cho, Entering ship, Kachidoki, Kyobashi, Ginza, Shinkawa, Shinmutaka, Tsukiji, Tsukishima, Tsukuda, Toyohama-machi, Nihonbashi, Nihonbashi Daiga-machi, Nihonbashi Kishokucho, Nihonbashi Kabutocho, Nihonbashi Kabaicho, Nihonbashi Kayabacho, Nihonbashi Koami cho, Nihonbashi Nihonbashi Town, Nihonbashi Tomizawa Town, Nihonbashi Tomizawa Town, Nihonbashi Nakasu, Nihonbashi Ningyocho, Nihonbashi Binzaki cho, Nihonbashi Hakozaki cho, Nihonbashi Hamacho, Nihonbashi Hamamatsucho, Nihonbashi Moor town, Nihonbashi Omishi cho, Nihonbashi Momochi, Japan Hashimoto cho, Nihonbashi Muromachi, Nihonbashi Yokoyama Town, Hatchobori, Hamarikyu Garden, Harumi, East Japan Bridge, Minato, Yaesu

【Ginza Station】
Tokyo Metro: Ginza Line ·, Marunouchi Line ·, Hibiya Line

【Ginza 1chome Station】
Tokyo Metro: Yurakucho Line

【Yurakucho Station】
JR: Yamanote Line ·, Keihin Tohoku Line
Tokyo Metro: Yurakucho Line

【Hibiya Station】
Tokyo Metro: Hibiya Line,, Chiyoda Line, Mita Line


Many guests in this area are visiting